سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهرشاد مشرف جوادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، پژوهشکده زیر سطحی

چکیده:

بدنه شناورهای دریایی تقریبا مهم ترین قسمت این نوع وسایل است و بیشترین اهمیت را از نظر هزینه، کارایی و امنیت دارد. در این مقاله به بررسی عوامل موثر و مهم در انتخاب مواد برای ساخت بدنه شناورهای دریایی پرداخته می شود و اهمیت هر کدام نیز مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی می توان عوامل مهم در انتخاب مواد را به گروه هایی مانند شرایط کاری خواص مواد و عوامل تکنولوژیکی واقتصادی تقسیمنمود. اهمیت این عوامل در رابطه با نوع شناور و کارایی آن تغییر خواهد کرد.