مقاله انتخاب موقعيت مناسب براي نصب سيستم نظارت تصويري در جاده ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: انتخاب موقعيت مناسب براي نصب سيستم نظارت تصويري در جاده ها
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيستم هاي هوشمند حمل و نقل
مقاله نظارت تصويري
مقاله اولويت بندي
مقاله تحليل سلسله مراتبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات حسيني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: افراشته افشين
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي نازنين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سيستم هاي نظارت تصويري يکي از رايج ترين سيستم هاي هوشمند حمل و نقل هستند. در اين تحقيق، راهنمايي تهيه شده است که به وسيله آن مي توان سطح نظارت تصويري موردنياز هر محور از شبکه راه هاي کشور را تعيين کرد. ابتدا شاخص هايي از قبيل حجم ترافيک، نرخ تصادفات و وجود کاربري هاي مختلف مطرح شده و با استفاده از روش تحليل سلسله مراتبي و نظرسنجي از کارشناسان و مسوولان مرتبط هر يک از شاخص ها امتيازدهي شده است. سپس با استفاده از امتيازاتي که براي هر يک از شاخص ها به دست آمده، کاربرگي براي اولويت بندي و تعيين سطح نظارت موردنياز راه ها تهيه شده است. براي هر محور مورد بررسي، آمار مربوط به آن با استفاده از آمار ارايه شده توسط مراجع ذي ربط، جمع آوري و امتياز هر راه محاسبه و سطح نظارت تصويري موردنياز آن محور مشخص مي شود. راهنماي تهيه شده در ۳۰ کيلومتر ابتدايي محور کرج – چالوس به عنوان يک محور نمونه پياده سازي و مشخص شده که تنها در نقاط مهم اين محور نياز به نظارت تصويري وجود دارد و نيازي به پوشش پيوسته در اين محور وجود ندارد.