مقاله انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي در بازار بيمه درمان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۳۹ تا ۱۶۳ منتشر شده است.
نام: انتخاب نامساعد و مخاطرات اخلاقي در بازار بيمه درمان ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روش هاي نيمه پارامتري
مقاله اطلاعات نامتقارن
مقاله بازار خدمات درماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورزحداد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمردي مهديه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، برآورد يك مدل تقاضاي مصرف خدمات درماني (دارو و خدمات پاراكلينيكي) در ايران، با وجود ناهمگني غيرقابل مشاهده در وضعيت سلامتي افراد و آزمون وجود كژگزيني و كژمنشي در اين صنعت، با استفاده از آمار نمونه گيري بودجه خانوار ايران در سال ۱۳۸۵ است. مدل اصلي از روش GMM، برآورد و با استفاده از روش هاي آمار ناپارامتري، وجود اين دو پديده آزمون مي شود. مدل مورد استفاده داراي كم ترين فرض درباره چگونگي سياست بازپرداخت بيمه اي، توزيع وضعيت سلامت پنهان افراد و هم چنين انتخاب نوع بيمه است. نتايج، وجود كژگزيني را در ميان بيمه شدگان خويش فرما و صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مخاطرات اخلاقي را در ميان تمام انواع بيمه درمان در ايران (كارمندان دولت، كارگران و كارفرمايان، خويش فرمايان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد)، تاييد مي كند.