سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن منیری فر – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

به منظور ارزیابی قابلیت ترکیب عمومی اکوتیپ های یونجه منطقه آذربایجان از طریق آزمون پلی کراس و انتخاب والدین برتر برای تولید واریته سنتتیک، ۳۰ اکوتیپ بومی منطقه آذربایجان در ایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی کشت شدند. طرح مورد استفاده برای تشکیل خزانه پلی کراس بلو ک های کامل تصادفی با ۱۲ تکرار بود . پس از جمع آور ی بذور ناتنی تولید شده از خزانه پلی کراس، این نتاج ابتدا به صورت انفرادی در گلدان کشت و سپس در سن یک ماهگی به مزرعه منتقل شدند و صفات مختلف در آنها اندازه گیری شد. داده های جمع آوری شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی تجزیه شدند . تجزیه های آماری نشان داد که تنوع گسترده ای بین اکوتیپ ها وجود دارد و با استفاده از این تنوع، امکان گزینش والدها فراهم است . با توجه به میزان قابلیت ترکیب عمومی اکوتیپ ها و به ویژه با لحاظ کردن عملکرد تر و خشک، یازده اکوتیپ ساتلو، قره یونجه مرکز، المرد، لقان، بافتان، خواجه، سیوان، ایلان جوج، دیزج صفر علی، خسروانق و قره بابا برای تولید بذر سنتتیک انتخاب شدند . این پژوهش با انجام تلاقی تصادفی برای یازده اکوتیپ منتخب در شرایط کنترل شده برای تولید بذر سنتتیک نسل اول یا Syn1 و نهایتا تولید واریته سنتتیک ادامه خواهد یافت.