مقاله انتخاب وجايابي بهينه ادوات FACTS به منظور كاهش تلفات شبکه قدرت به کمک الگوريتم ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مهندسي برق مجلسي از صفحه ۴۵ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: انتخاب وجايابي بهينه ادوات FACTS به منظور كاهش تلفات شبکه قدرت به کمک الگوريتم ژنتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادوات FACTS ،UPFC ،TCSC ،SVC
مقاله جايابي
مقاله الگوريتم ژنتيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اباذري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: شاه قليان غضنفر
جناب آقای / سرکار خانم: قناعتي اميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با گسترش روزافزون مصرف انرژي در دنيا، توسعه شبکه هاي قدرت امري ضروري است. اما ايجاد خطوط انتقال جديد مستلزم صرف زمان و هزينه هاي گزاف بوده و لذا در صورت امکان استفاده از همان خطوط با ظرفيت انتقال بالاتر بسيار مقرون به صرفه مي باشد. در همين راستا در سال هاي اخير با معرفي ادوات FACTS به شبکه هاي قدرت، استفاده از آنها در کشورهاي صنعتي، جهت افزايش ظرفيت خطوط انتقال متداول شده است. در اين مقاله با جايابي بهينه اين ادوات در شبکه قدرت توسط الگوريتم ژنتيک، به کاهش هر چه بيشتر تلفات و افزايش ظرفيت انتقال انرژي در خطوط کمک مي شود و در پايان با شبيه سازي شبکه تست شش باسه IEEE و قرار دادن ادوات FACTS در آن اين امر اثبات خواهد شد.