سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حامد توحیدی – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
سعید سریزدی – بخش مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.

چکیده:

استفاده از الگوریتمهای ابتکاری در حل مسایل بهینه سازی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این مقاله، الگوریتم جمعیت مورچگان باینری برای استفاده در حل مساله انتخاب ویژگی بکارگرفته شده و اصلاحاتی بر نسخه های متداول آن پیشنهاد شده است. روشهای پیشنهادی در کنار روشهای متداول در طبقه بندی معنایی تصویر و بازشناسی ارقام دستنویس فارسی آزموده شده و نتایج حاصل از آزمایشها ارائه شده است. این نتایج نشان دهنده آن است که پیشنهادهای ارائه شده، باعث بهبود کیفیت الگوریتم و تحصیل نتایج بهتر شده است.