سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین نظام آبادی پور – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
ملیحه امین حسینی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
صدیقه زین الدینی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان
عصمت راشدی – بخش مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله از الگوریتم جستجوی پراکنده، برای انتخاب ویژگی استفاده شده است به گونهای که در اجرای مراحل مختلف الگوریتم، روشهای مناسبی پیشنهاد شده است. آزمایشها کارایی این الگوریتم را در مقایسه با الگوریتمهای جستجوی وراثتی باینری نشان میدهد.