مقاله انتخاب و مديريت پورتفوليوي پروژه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي مطالعه موردي: مجموعه هلدينگ ساختمان ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۷۹ تا ۹۲ منتشر شده است.
نام: انتخاب و مديريت پورتفوليوي پروژه با استفاده از فرآيند تحليل سلسله مراتبي فازي مطالعه موردي: مجموعه هلدينگ ساختمان ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پورتفوليوي پروژه
مقاله فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي
مقاله معيارهاي انتخاب پروژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي بلبان آباد صالح
جناب آقای / سرکار خانم: ايرانمنش سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نياز روزافزون شرکتهاي پروژه مدار مبني بر ايجاد سيستم هاي متمرکز و يکپارچه اي که در قالب آن بتوان دانش مديريت پروژه را نهادينه کرد و از طريق آن کليه پروژه هاي پيشنهادي و در دست اجراي شرکت را ارزيابي، اولويت بندي و انتخاب نمود، از دير باز مورد توجه مديران و مسوولان ارشد شرکت هاي پروژه مدار بوده است. امروزه برخلاف روش هاي سنتي گذشته بسياري از سازمان ها و بنگاه هاي اقتصادي به منظور باقي ماندن در محيط رقابت جهاني، براي مديريت فعاليتها و پروژه هاي خود به سوي روشهاي پروژه محور گرايش پيدا کرده اند و روز به روز برتعداد آنها نيز افزوده مي شود. در واقع، اين سازمانها چشم اندازها و اهداف بلند مدت سازمان خود را در قالب انتخاب درست پروژه ها و اجراي موثر و کاراي آنها دنبال مي کنند، و مديريت پورتفوليوي پروژه به عنوان الگوي نوين مديريتي اين رسالت را انجام داده و سازمان ها را در انتخاب پروژه ها و مديريت جمعي و يکپارچه آنها ياري مي کند. از آنجايي که در انتخاب پورتفوليوي پروژه سازماني بايستي معيارهاي متعدد فرارواني همچون عوامل مالي، فني – تکنيکي، مديريتي، محيطي و سازماني مدنظر قرار گيرد، لذا در اين مقاله از فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي(FAHP)  به عنوان ابزاري نوين در رتبه بندي پروژه هاي سازمان استفاده شده است. نتايج ما نشان دهنده اين است که در بين معيارهاي انتخاب، معيارهاي مالي و همراستايي سازماني در انتخاب پورتفوليوي پروژه سازماني داراي بيشترين تاثيرات مي باشد. در انتها نيز با بيان يک مطالعه موردي از بکارگيريFAHP  در مجموعه هلدينگ ساختمان ايران که در صنعت مسکن و ساختمان مشغول به فعاليت است به انتخاب پورتفوليوي پروژه شرکت پرداخته و مفاهيم ذکر شده را به صورت عميق تري مورد توجه قرار داده ايم.