سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا کازرانی نژاد – مدیر تحقیق و توسعه شرکت معادن زغالسنگ کرمان
محمد جاوری – پژوهشگر مرکز تحقیق و توسعه شرکت معادن زغالسنگ کرمان
صمد بنیسی – دانشیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

جداسازی جامد از مایع یکی از فرآیندهای مهم در کانه آرایی است. در صنعت فرآوری زغالسنگ نیز فیلتر کردن پالپ کنسانتره فلوتاسیون، نقش مهمی در کارایی به واسطه کنترل میزان رطوبت محصول نهایی دارد. در کارخانه زغالشویی زرند، کنسانتره مدار فلوتاسیون با نرخ جریان ۵۰ تن بر ساعت با درصد جامد ۲۰-۲۵% وارد مدار فیلتراسیون می شود و پس از آبگیری با رطوبت ۲۰-۲۵%به خشک کن یا محوطه هواخش ککنی منتقل میشود. از آنجاییکه واسطه بکارگرفته شده برای فیلتر کردن در کارایی عملیات بسیار مؤثر است، انتخاب پارچه فیلتر مناسب نه تنها باعث افزایش کارایی عملیات میشود، بلکه صرفه جویی اقتصادی نیز می تواند به همراه داشته باشد. پارچه فیلترهای فعلی مورد استفاده در کارخانه، کیکی با ضخامت ۵ تا ۸ میلیمتر تولید میکند که مقدار ناچیزی است علاوه بر این قدرت رهایی خوبی برای کیک فراهم نمی کند. در این تحقیق از دو نوع واسطه فیلترکردن با بافت های اطلسی و مورب از جنس پلی پروپیلن و پل یآمید ۱۲ استفاده شد. طراحی آزمایش به گونه ای بود که در یک دستگاه فیلتر شامل ۸ عدد دیسک، در سه دیسک آن سه نوع پارچه متفاوت نصب گردید و بطور همزمان نمونه برداری از کیک هر یک بعمل آمد. جهت کاهش خطای آزمایش ۳۰ نمونه از هر پارچه گرفته شد. ضخامت کیک برای دو نوع پارچه با بافت اطلسی و مورب به ترتیب ۲۰/۲و ۱۷/۶ میلیمتر بدست آمد ولی برای پارچه موجود ضخامت ۶/۵ میلیمتر بود. انحراف معیار ضخامت کیک پارچه های جدید یک سوم انحراف معیار کیک پارچه های قدیمی بود که نشان از یکنواختی کار آنهاست. تفاوت معنی داری در سطح اطمینان ۹۵% برای رطوبت کیک حاصل از سه نوع پارچه مشاهده نشد. با توجه به نتایج رضایت بخش پیشنهاد گردید که پارچه های قدیمی با پارچه های جدید جایگزین شوند