سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسن رنجبر عسکری – دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
فرشید رزمجویی – دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

چکیده:

در ابن مقاله نحوه ی انتشار پالس لیزری در محیط پلاسما ی غیریکنواخت با چگالی خطی(فرمول در متن اصلی) و هم چنین بازتاب وعبور آن از سطح خلا- پلاسما مورد بررسی قرار می گیرد. با فرض این که پلاسما نیم فضای x>o را پر نموده است و موج پلاریزه خطی در جهت مثبت محور x و به سمت مرز خلا- پلاسما ( صفحه xy) انتشار یابد مسئله را مورد بررسی قرار می دهیم. نحوه ی انتشار آن در در ون پلاسما و هم چنین ضرایب بازتاب و عبور برای ا مواج تخت به دست آورده و در نهایت، با استفاده از تبدیلات فوربه، میزان انعکاس و عبور پالس لیزری را به دست می آوریم.