سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

جواد بیضاوی – دانشجوی کارشناسی ارشد تجارت الکترونیک دانشگاه آموزش های الکترونیکی،

چکیده:

یکی از الزامات اصلی در موفقیت زنجیره تامین، قابلیت تطبیق پویا در محیط می باشد.اثر شلاق چرمی یکی از اثرات مخرب غیر منعطف بودن زنجیره نسبت به تغییرات می باشد.انتشار اطلاعات و به اشتراک گذاری آن در میان عناصر زنجیره، راه حل کلیدی در کنترل عملکرد زنجیره تامین می باشد.در این مقاله به بررسی انتشار اطلاعات در زنجیره تاین بیمه می پردازیم. در انتشار اطلاعات از ترکیب معماری سیستم های چند عاملی و وب سرویس، برای ارائه مدل سه سطحی زنجیره تامین بیمه، مبتنی بر وب استفاده می کنیم. عامل ها ه دلیل دارا بودن خصوصیات انعطاف پذیر، گزینه مناسبی برای مدل سازی و طراحی زنجیره تامین می باشند. وب سرویس ها نیز به دلیل خصوصیت استقلال از ساختار، گزینه مناسب توسعه خدمات مبتنی بر وب می باشند.