سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاملیا اسدزاده منجیلی – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی کامپیوتر
مهدی نیامنش –
رسول جلیلی –

چکیده:

بازپیکربندی سیستم های نرم افزاری موجود در شبکه به دلیل وابستگی های آن ها در زمان اجرا، مفهوم انتشار بازپیکربندی را به دنبال می آورد. هدف از این مقاله، ارائه یک مدل مناسب برای بازپیکربندی سیستم ها و انتشار آن در محیط محاسبات فراگیر می باشد به گون های که ایمنی کل بازپیکربندی را تضمین نماید. ایمنی کل بازپیکربندی یا ایمنی انتشار در این مقاله تعریف شده و براساس آن دو الگوریتم انتشار ایمن، برای دو نوع انتشاری که در این مقاله شناسایی شده اند، ارائه شده است. به عنوان ارزیابی و اثبات درستی، خاصیت ایمنی برای الگوریتم انتشار با استفاده از منطق زمانی اثبات شده است.