سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش GIS شهری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هوشنگ عیوضی – عضو هیات علمی گروه ژئودزی و ژئوماتیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم
مهین کرباسی راوری – عضو هیات علمی گروه ژئودزی و ژئوماتیک دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه علم
مهدی مختاری – مسئول گروه GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان
رضا قربانی – کارشناس گروه GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

چکیده:

در چند دهه اخیر، به دلیل بروز بسیاری از مشکلات ناشی از عدم بکارگیری صحیح زمین و محیط زیست در کشور، برنامه ریزان در سطح ملی به بحث آمایش روی کرده اند . گرچه امروزه بحث انسان، محیط و فعالیت با پیدایش کشورهایی مانند امارات، بکلی متحول می شود، با این وجود پیش از هر چیز توان اکولوژیک یک سرزمین است که مشخص می کند اصولا یک سرزمین است که مشخص می کند اصولا یک سرزمین پتانسیل چه نوع فعالیتهایی خواهد داشت.. چنانچه این معیار مورد توجه قرار نگیرد تعادل موجود بین سه عنصر اصلی به نوعی بر هم خورده که یا موجب فرسایش و اصطکاک یکی از عناصر خواهد شد یا این تعادل باید با صرف هزینه های بالا دوباره برقرار شود. بهرصورت ، با وجود گرایش گسترده به آمایش در سراسر کشور، چشم پوشی از مساله خطا در فرایند مطالعات اکولوژیک و آمایش موجب شده نتایج نهایی به شکلی از واقعیت منحرف شوند. این موضوع زمانی روشن شد که عدم تطابق برخی از پاسخ های بدست آمده در محیط رایانه با وضعیت موجود، موجب نگرانی کلی برخی از دست اندرکاران و متخصصان در فرایند آمایش شد. این نگرانیها موجب شد تا انحراف کل فرایند بار دیگر از بابت انواع خطاهای موثر در آن مورد بررسی قرار گیرد. مطالعه فرایند با کمک روش انتشار خطا در مدلهای ژئوماتیک باعث باز شدن افقهای جدیدی در بررسی مدلهای اکولوژیک شده و قواعد جدیدی در ایجاد و کنترل داده ها و نتایج حاصل از این مدلها، ایجاد کرد. همچنین در راستای اجرای بهینه این دست مطالعات، الگوهای جدیدی متشکل از روشی معین برای ایجاد متادیتا و مدلهای مفهومی کارتوگرافی اکولوژیک تدوین شد.