مقاله انتشار ديسك به روش پتري ديش خط كش دار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مجله پزشكي كوثر از صفحه ۷۱ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: انتشار ديسك به روش پتري ديش خط كش دار
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله آزمون ديسک ديفيوژن
مقاله ديسک گذاري
مقاله هاله هاي عدم رشد
مقاله تداخل هاله هاي عدم رشد
مقاله پليت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فاطمي مطلق محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: بر اثر عواملي مانند مصرف بي رويه دارو، باكتري ها مي توانند نسبت به آنتي بيوتيك ها مقاومت پيدا كنند. آزمون آنتي بيوگرام براي سنجش ميزان توانايي آنتي بيوتيك يا ساير عوامل ضدميكروبي در ممانعت از رشد باكتري ها در آزمايشگاه به كار مي رود. بر اساس داده هاي  CLSIدر ژانويه سال ۲۰۰۶ در خصوص آزمون انتشار ديسك، تاثير ۹۲ آنتي بيوتيك با ۳۲۹ آزمايش مختلف روي باكتري هاي متفاوت سنجيده شده است. ديسك گذاري استاندارد معمول در فاصله ۱۵ ميلي متري حاشيه پليت ها انجام مي شود. هدف از اين مطالعه، ابداع ابزاري جديد براي اندازه گيري حساسيت ميكروارگانيزم ها نسبت به آنتي بيوتيك ها بود.
مواد و روش ها: در پليت مدرج جديد و روش استفاده آن، ديسك گذاري بدون فاصله از حاشيه پليت و با استفاده از ديسك كامل يا نيم ديسك انجام شد.
يافته ها: عدم وجود فاصله با حاشيه پليت، نه تنها اثر منفي بر نتايج حاصل نداشت بلكه موجب دقت بيشتر آن و كاهش مشكلات و اشتباهات و تداخل هاي ناخواسته در روش هاي گذشته شد.
نتيجه گيري: استفاده از اين پليت و روش همراه آن، بازدهي آزمون انتشار ديسك را بين ۳ تا %۱۷ در پليت با اندازه هاي ۱۲۰-۸۴ ميلي متر بالاتر مي برد.