سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی اتحادی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رسول صدیقی بنابی – دانشکده فیزیک دانشگاه صنعتی شریف
رضا نصیرآباد – پژوهشکده لیزر و اپتیک ، خیابان کارگر

چکیده:

در این مقاله برهمکنش یک موج الکترومغناطیسی دارای دوره تناوب کوتاه ( لیزر فمتو) با یک پلاسمای مغناطیده کم چگال مغناطیده، به صورت نظری بررسی شده است. با به کار گیری یک میدان مغناطیسی خارجی ثابت نسبت به مکان و زمان عمود بر جهت حرکت پالس لیزر ، توزیع الکترونها در پلاسما و همچنین رفتار میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در طول پلاسما بررسی شده اند. در اینجا نشان داده می شود با افزایش میدان مغناطیسی خارجی در یک شدت ثابت لیزر، چگالی الکترونها در طول پلاسما بیشتر می شود و نیز با به کارگیری میدان مغناطیسی خارجی اولا نوسانات میدان مغناطیسی از حالت موج سینوسی خارج شده و ثانیا با افزایش میدان مغناطیسی خارجی طول موج میدانهای الکتریکی و مغناطیسی افزایش می یابد.