سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حیدر خسروی – دانشگاه رازی کرمانشاه
رعد چگل – دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

انتقال از طریق تیغه ( از طریق ضرایب عبور T و بازتابR) بر روی افت خیزهای میدان و توزیع فوتون ها تاثیر می گذارد . در این مقاله اثر انتشار افقی میدان غیر کلاسیکی همدوس مچاله از میان تیغه دی الکتریک جاذب و پاشنده در دمای اتاق بررسی شده است . میدان حالت مچاله همدوس تک مد در نظر گرفته شده و افت خیزهای گرمایی تیغه لحاظ شده است .