سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی گرانش و کیهان شناسی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محسن دهقانی – دانشکده علوم، دانشگاه ایلام

چکیده:

در این مقاله معاله خطی میدان را برحسب عملگرهای کازیمبر گروه دوسیته نوشته و نشان داده شده است که این معادله تحت تبدیلات پیمانه ای مشخصی ناوردایی پیمانه ای پارامتر پیمانه ای C در معادله اضافه شده است. با حل معادله به دست آمده، جوابهای معادله به صورت حاصل ضرب یک تانسور قطبش تعمیم یافته متقارن مرتبه دوم و یک میدان اسکالر با جفت شدگی مینیمم نوشته شده است. با استفاده از کوانتش کرین تابع دو – نقطه میدان گرانش خطی در فضای آمبیان محاسبه شده است. این تابع ناوردای دوسیته بوده و هیچگونه واگرایی ندارد.