سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

داریوش اسفاری – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی – مدیر پیشین اوراق قرضه‌ی شهرداری سن خوزه

چکیده:

این مقاله به موضوع انتشار و مدیریت اوراق قرضه به عنوان منابع تأمین مالی حکومت‌های محلی در قالب مبانی نظری و تجارب جهانی به شرح زیر خواهد پرداخت:
۱- چرا اوراق قرضه صادر می‌شود و از بانک‌ها استقراض پولی صورت نمی‌گیرد؟
• دلایل موافق و مخالف تأمین بودجه بانکی در برابر صدور قرضه
۲- نوع قرضه صادر شده؛ اهداف و سایر عوامل:
• کالای دولتی در برابر کالای خصوصی – سود اجتماعی در برابر سود کاری
• کدام نوع از پروژه‌ها را می‌توان با عواید قرضه تأمین بودجه کرد؟
• چه نوع از اوراق قرضه مناسب پروژه‌ها هستند؟
• ساختار قرضه و روش پرداخت بهره
۳- انتخاب روش فروش؛ چگونگی و چرایی، دلایل موافق و مخالف
۴- اسناد قرضه؛ چه کسی و برای چه هدفی آنها را تهیه می‌کند؟ (توافقات قراردادی)
۵- سیاست‌ها و روش‌های مدیریت دیون چه هستند و چرا به آنها نیاز است؟
۶- سیاست‌ها و روش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری چه هستند و چرا به آنها نیاز است؟
۷- گزارش‌های مالی (CAFR): چه چیز باید گزارش شود و به چه صورت، چه کسی از این گزارش‌ها استفاده می‌کند؟ چرا، چه وقت و چگونه؟
۸- بودجه‌ها (عملیاتی/سرمایه‌ای): چه چیز باید گزارش شود؟ چه کسی از آن استفاده می‌کند؟ چرا، چه وقت و چگونه؟
۹- چه مقرراتی مورد نیاز است و چرا؟
۱۰- نتیجه‌گیری: قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران