سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرضیه پور نوری – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله یک پرتوی لیزر با توزیع فضای گاوسی که در اتمسفر تلاطمی انتشار می یابد مورد بررسی قرار گرفته است . پارامتر نرخ خطای بیت BER در شرایط گوناگون تلاطمی به صورت عددی محاسبه و مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بدست آمده نشان میدهد که پارامترهای نرخ خطای بیت BER به پارامتر ثابت ساختار ضریب شکست Cn2 همچنین طول موج و شعاع پرتو وابسته است .