سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

شاهین محمدنژاد –
فاطمه عبادتی –

چکیده:

رشد روز افزون فعالیت های اقتصادی و صنعتی در جهان افزایش توجه غلظت گازهای گلخانه ای و به دنبال آن وقوع پیامدهای ناگوار از جمله افزایش میانگین دمای سطح کره زمین شده است به منظور کاهش گازهای گلخانه ای و جلوگیری از دگرگونی های آب و هوایی محافل بین المللی را بر آن داشته است تا کنوانسیون تغییر آب و هوا در سال ۱۹۹۲ و مکمل آن، پروتکل کیوتو را در سال ۱۹۹۷ جهت متعاهد نمودن کشورها برای کاهش سطح انتشار گازها منعقد نمایند در کنار تعهداتی که این کنوانسیون و پروتکل برای کشورهای عضو خصوصاً کشورهای توسعه یافته تعیین کرده است یکسری فرصت ها و منابعی نیز تحت عنوان مکانسیم توسعه پاک (CDM) جهت کمک به کشورهای در حال توسعه به منظور اجرای برنامه های کنترلی خود در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در نظر گرفته است و یکی از گام های مهم تلاش جهت شناسایی این منابع می باشد.
با توجه به اینکه کشور ما نیز عضویت کنوانسیون تغییر آب و هوا و پروتکل کیوتو را به رسمیت شناخته است، جهت عمل به تعهدات لازم است منابع و فرصت های بین المللی از قبیل پروژه های CDM شناسایی گردیده و در این زمینه ظرفیت سازی صورت گیرد و برای دست یابی به این هدف باید وضعیت موجود و به دنبال آن فعالیت های مختلف در بخش های مختلف و همچنین برنامه های توسعه ای هر بخش شناسایی و مورد توجه قرار گیرد.
در این مقاله صنعت فولاد، بعنوان یکی از صنایع انتشار دهنده گازهای گلخانه ای جهت انجام مطالعات موردی در خصوص مقوله های فوق انتخاب گردیده است توزیع انتشار گازهای گلخانه ای از جملهدر سطح کشور به ازای صنعت فولاد و برآورد انتشارات به ازای طرح های توسعه مورد توجه قرار گرفته است و علاوه بر انجام آنالیزهای مورد نیاز، پیش شرط های لازم جهت طراحی یک پروپوزال CDM نیز بعنوان نتیجه ارایه می گردد.