سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم اسماعیلی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محمود شفاعی بجستان – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
سیدمحمود کاشفی پور – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این مطالعه با هدف بررسی مکانیزم حرکت رسوب در شرایط جریان غیرماندگار، آزمایشهائی در فلوم با قابلیت شیب پذیری انجام شد . برای ایجاد جریان غیرماندگار و تولید هیدروگرافهای متفاوت، مخزنی در بالادست کانال نصب گردید . ماسه با دانه بندی یکنواخت و اندازۀ متوسط ۱٫۵ میلیمتر و تحت سه دبی متفاوت و با زمان پایه متفاوت انتخاب شد . نتایج نشان می دهد که در شرایط دبی یکسان، مقدار بار رسوبی با کاهش زمان پایه افزایش می یابد . که درمقایسه با شرایط یکنواخت، میزان بار رسوبی افزایش می یابد و بیشتر تابع شرایط موج اولیه می باشد . در هیدروگرافهای با زمان پایه طولانی، میزان حرکت بار بستر به شرایط یکنواخت نزدیکتر می شود