سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد قمی نژاد – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سمنان، سمنان
شیلان سوان – گروه فیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه سمنان، سمنان

چکیده:

در این مقاله ابتدا برخی مباحث و مفاهیم مهم در نظریة اطلاعات کوانتومی یادآوری گردیده است . سپس با تاکید بر آزمایش لامعی رشتی و همکارش که منجر به ابطال نامساوی بل در پراکندگی پروتون – پروتون گردید، ایده جدیدی را برای انتقال به راه دور کوانتومی یک حالت دو ذره ای، توسط چهار اسپین مغناطیسی هسته های اتمهای ئیدروژن گونة درگیر به کمک روش POVM مطرح کرده ایم