سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهناز خدابخشی – کارشناس ارزیابی محیط زیست – شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس
فرناز خدابخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع آب – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوس

چکیده:

امروزه همگان بر این امر اذعان دارند که کره زمین وارد دوره بحرانی از حیات خود شده است . عدم تناسـب نیازهای انسان با امکانات و منابع زمین ، معضل بزرگ بشر است که موجبات نگرانی اندیـشمندان را بـر انگیختـه است . اکنون برای همه جهانیان مشخص شده است که حرکت جامعه بشری بر اسـاس توسـعه پایـدار، تنهـا راه تداوم حیات روی کره زمین است .
آب گنجینه مشترک انسان هاست که باید به نسل های بعدی سپرده شود و سلامت و رفاه انسان، امنیت غذایی و توسعه صنعتی همگی در مخاطره اند، مگر آنکه مدیریت یکپارچه و استفاده بهینه از منابع آب و نیز برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در سرلوحه سیاست ها، برنامه ها و سرمایه گذاری های کشور قرارگیرد . توسعه طرح های انتقال بین حوضه ای آب با رعایت کلیه ملاحظات زیست محیطی ، فنی، اقتصاد ی و اجتماعی آن از جمله راهکارهای نیل به اهداف توسعه پایدار در مدیریت منابع آب کشور می باشد .