سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی نوری – استاد
هادی کارگر شریف آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

در این مطالعه نرخ انتقال حرارت جابجایی و تشعشع به داخل ساختمان توسط یک پنجره سه جداره برای فصول گرم و سرد انجام شده است. انتقال حرارت تشعشع که شامل تابش غیر مستقیم
محیط و مستقیم خورشید است برای چهار جهت مختلف پنجره یعنی جنوب، شمال، غرب و شرق محاسبه شده است. پنجره از سه لایه شیشه ساده غیر رنگی با فاصله هوایی تشکیل ۳mm<s<19mm تشکیل شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که نسبت انتقال حرارت تشعشع به انتقال حرارت جابجایی وابسته به جهت و مشخصات پنجره از لحاظ ضخامت، نوع شیشه ها و ساعت تابش خورشید است. برای مثال نسبت انتقال حرارت تشعشع به جابجایی در فصل زمستان برای یک پنجره جنوبی سه جداره با فاصله هوایی s=5mm در حدود ۷ است که تابش مستقیم و غیر مستقیم آن به ترتیب ۵۶۳ و ۱۱۳ w/m2 است.