مقاله انتقال حرارت جابجايي آزاد در يک محفظه مورب مانع دار با گرمايش موضعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مهندسي مكانيك مجلسي از صفحه ۳۷ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: انتقال حرارت جابجايي آزاد در يک محفظه مورب مانع دار با گرمايش موضعي
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جابجايي آزاد
مقاله محفظه شيبدار
مقاله عدد رايلي
مقاله منبع گرمازا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي پرنيان
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي بهزاد
جناب آقای / سرکار خانم: خرم مباركه امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله جريان جابجايي آزاد آرام در يک محفظه شيبدار داراي پله بررسي شده است. يک ديواره اين محفظه در دماي سرد و ديواره مقابل داراي منبع حرارتي دما ثابت است. ساير ديواره هاي محفظه آدياباتيک است. يک پله عايق نيز بر روي ديواره پاييني محفظه وجود دارد. هدف از اين بررسي، پيش بيني اثر عدد رايلي، شيب محفظه، ابعاد پله، و موقعيت منبع گرمازا بر ميدان جريان و دما و نرخ انتقال حرارت مي باشد. جهت اين بررسي، معادلات دو بعدي بقا جرم، مومنتم، و انرژي، از روش اختلاف محدود مبتني بر حجم کنترل و الگوريتم سيمپل حل شده اند. نتايج نشان دهنده تاثير ناچيز شيب محفظه، ارتفاع پله و موقعيت منبع حرارتي در اعداد رايلي کوچک است. اين درحالي است که در اعداد رايلي بزرگ عوامل فوق تاثير بسزايي بر جريان سيال و نرخ انتقال حرارت از محفظه دارند.