سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اصغر عمادی – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدغلامرضا اعتماد – دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در ا ین مقاله معادلات بدون بعد حرکت و انتقال حرارت جابجایی آزاد درجریان آرام از یک سطح عمودی گرم شده در دو شرط مرزی فلاکس حرارتی ثابت د یواره و دما ی ثابت د یواره توسط روش دینامیک سیالات محاسباتی با نرم افزار فلوئنت حل شده است. ضریب انتقال حرارت بین سیال و سطح در طول سطح و در اعداد پر انتل بسیار کوچک و بزرگ محاسبه شده و سپس عددناسلت برحسب عدد بو زینسک و عدد رایلی رسم شده است . در ابتدای صفحه انحراف از حالت تشابهی مشاهده می شودو با دور شدن از ابتدای صفحه مقدار انحراف کاهش و به سمت حل تشابهی میل میکند و انحراف آن قابل صرفنظر میشود.