سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

پرنیان صفایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، گروه مکانیک، اصفهان، ایران
امیر خرم مبارکه – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، شاهینشهر، ایران
محمدحسین نویدفر – شرکت صنایع هواپیماسازی ایران، شاهینشهر، ایران

چکیده:

در این تحقیق ویژگی جریان و انتقال حرارت سیال لزج، در یک محفظه مربعی، بصورت عددی بررسی شدهاست. معادلات حاکم بر مساله، شامل بقای جرم، مومنتم خطی و انرژی میباشد، که برایجریان دو بعدی آرام با تقریب بوزینسک و به صورت بدون بعد محاسبه و به کمک روش اختلاف محدود مبتنی بر حجم کنترل و الگوریتم سیمپل حل شدهاند. وجه سمت چپ محفظه دارای منبع حرارتی دما ثابت بوده، و وجه سمت راست آن در دمای سرد قرار گرفته است، و وجوه بالایی و پایینی عایق میباشند. داخل محفظه مربعی چهار حفره مستطیل شکل با دیوارههای عایق قرار دارد. هدف این تحقیق، بررسی تاثیر مقادیر مختلف زاویه محفظه، عدد رایلی و نسبت وجه حفرههای داخلی به وجه گرم، بر انتقال حرارت، خطوط- جریان، بیشینه تابع جریان و عدد نوسلت متوسط میباشد. کلیه محاسبات برای هوا با عدد پرانتل۰/۷۲ انجام شدهاست. نتایج نشان میدهد که در اعداد رایلی پایین انتقال حرارت هدایت حاکم بوده، و با افزایش عدد رایلی مکانیزم جابجایی حاکم میشود