سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افراسیاب رئیسی – استادیار دانشگاه شهرکرد – دانشکدة فنی و مهندسی

چکیده:

انتقال حرارت هدایتی در مقیاس های کوچک و در فرایندهای خیلی سریع به دلیل برخورد حامل های انرژی با مرزها و سطوح مشترک و به دلیل محدود بودن زمان آسودگی (Relaxation Time) ،اختلاف قابل ملاحظه ای با نتایج حاصل از قانون فوریه دارد . در این مقاله با استفاده از معادلة انتقال تشعشعی فونون ها (EPRT) ، انتقال حرارت هدایتی دو بعدی غیردائم در مقیاس های کوجک بررسی شده است . معادلة انتقال نشعشعی فونون ها با استفاده از روش عددی اختلاف محدود صریح حل شده است . نتایج بدست آمده از حل معادلة انتقال نشعشعی فونون ها با نتایج حاصل از معادلة انتقال حرارت هدایتی فوریه مقایسه شده است و نشان داده شده است که در مقیاس های بزرگ نتایج حاصل از هر دو معادله با هم مطابقت دارند