سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد حسن رحیمیان – استادیار گروه مکانیک- گروه مکانیک- دانشکده فنی- دانشگاه تهران
عباس خلقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشکده فنی- دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله حاضر انتقال حرارت طبیعی آرام در مخازن بسته حاوی مدارات الکترونیکی توسط یک نرم افزار کامپیوتری مورد محاسبه و بررسی قرار گرفته است. از آنجا که عمر مدارات الکتریکی به ازاء هر ۱۰ درجه سانتیگراد افزایش حرارت محیط، به نصف تقلیل می یابد سعی بر آنست که با تدابیری همچون تغییر چیدمان مدارات و نزدیک کردن منابع حرارت زا به مرزهای بیرونی و … انتقال حرارت به بیرون را به حداکثر رساند. تغییر چیدمان مدارهای الکترونیکی با استفاده از یک ماتریس F صورت گرفته است. استفاده از این روش به کاربر این امکان را می دهد که به راحتی با تغییر ماتریس، بتوان محل مدارها و شکل مخازن را تغییر داد. با توجه به عدم وجود سرعت مرجع در انتقال حرارت جابجایی آزاد نحوه بی بعد سازی به صورتی انجام شده است که در کلیه معادلات عدد رینولدز ظاهر نشود. در این مقاله ابتدا نتایج حاصل از این نرم افزار بر نتایج موجود در مراجع دیگر، در یک فضای هلالی شکل مقایسه می شود تا نتایج کمی نرم افزار کنترل شده باشد و سپس اثر فاصله برد الکترونیکی تا دیواره محفظه در انتقال حرارت از محفظه مورد بررسی قرار می گیرد. با تغییر مکان مدارها این نتیجه حاصل شده است که هر چه برد الکترونیکی به دیواره مخزن نزدیکتر باشد شدت جریان موضعی سیال و در نتیجه میزان انتقال حرارت بیشتر است.