سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر میرزاقیطاقی – کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
غلامعلی عاطفی – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله، برای حل معادله انتقال حرارت در کره، روش شبیه سازی الکتریکی پیشنهاد شده و المان های متشابه و نحوه شبکه بندی از طریق معادله، به دست می آید. به منظور بررسی صحتروش، نتایج در یک کره توپر با ضریب هدایت وابسته به دما و شرط مرزی ترکیبی تشعشع و جابجایی، به دست آمده و با حل های معتبر مقایسه می شود. مطابقت نتایج در این حالت غیرخطی، نشان دهنده دقت و صحت خوب روش شبیه سازی الکتریکی برای حل انتقال حرارت فوریه، همراه با سادگی و سرعت بالای پاسخگویی است