سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

وحید طباطباوکیلی – دانشیار دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت
داریوش عباسی مقدم – کارشناس ارشدمخابرات صنایع مخابرات ایران

چکیده:

تمایل روز افزون به استفاده از سرویسهای مخابراتی مانند مخابرات شخصی، اتوماسیون خانگی، اینترنت و سایر نیازها ایجاد کانالهای مخابراتی جدیدی را لازم دارد . یکی از کانالهای مخابراتی که در تمام نقاط قابل دسترسی می باشد، خط قدرت می باشد . اما بدلیل عوامل محدود کننده ای مانند نویز، تضعیف و امپدانسهای زمانی و کرونای موجود در این خط،راهکارهایی جهت تضمین امنیت داده ها را ضروری می سازد . بدین منظور روشهای تشخیص و تصحیح خطا جهت امنیت داده های ارسالی در خط استفاده می شود . البته جهت انتقال اطلاعات حفاظتی و کنترلی شبکه برق نیز بدلیل در دسترس بودن خط قدرت در تمام نقاط از حامل روی خط قدرت استفاده می شود . بدلیل شیفت فازی ناشی از استابها، و تغییرات غیر خطی دامنه ناشی از تضعیف، نویز و اعوجاج، از مدولاسیونهای فازی با پوش ثابت جهت ارسال داده استفاده می شود . مدولاسیون FSK بدلیل عملکرد مناسب، سادگی اجرا و هزینه مناسب پیاده سازی مورد استفاده قرار می گیرد .
بدلیل طبیعت ضربه ای این کانال می توان با استفاده از کدهای ترکیبی و لایه گذاری همراه با افزایش EB/N0 داده مخابراتی را ارسال کرد، اما با توجه به مشخص بودن توزیع این نویز، می توان با ارسال داده در ۸۰ درصد اوقات ( فاصله زمانیی که نویز ضربه ای وجود ندارد ) با استفاده از کدینگ مناسب در سیگنال به نویز قابل قبول با احتمال خطای کمتر از ۱۰ -۵ ، داده مخابراتی را ارسال کرد ( انتقال زمانی ). هزینه اجرای این روش پیچیدگی بیشتر، تخمین برست و از دست رفتن حداقل ۲۰ درصد پهنای باند می باشد