مقاله انتقال عين مستاجره و آثار آن در حقوق ايران و فرانسه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي از صفحه ۲۳۳ تا ۲۵۳ منتشر شده است.
نام: انتقال عين مستاجره و آثار آن در حقوق ايران و فرانسه
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجاره
مقاله عين مستاجره
مقاله منفعت
مقاله بيع
مقاله خسارت
مقاله خيار فسخ
مقاله حق تقدم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصيحي زاده عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
موجر مي تواند در مدت اجاره عين مستاجره را به طور مسلوب المنفعه از طريق بيع يا ساير عقود به ديگري منتقل كند. منتقل اليه ممكن است خود مستاجر يا شخص ثالث باشد. در حقوق ايران طبق ماده ۴۹۸ قانون مدني انتقال عين مستاجره حتي به خود مستاجر با عقد اجاره منافاتي ندارد و پس از انتقال، عقد اجاره به قوت خود باقي است. در حقوق فرانسه، انتقال عين مستاجره به خود مستاجر موجب انفساخ اجاره است. در صورت انتقال عين مستاجره به شخص ثالث، طبق ماده ۱۷۴۳ قانون مدني فرانسه، اگر اجاره رسمي يا داراي تاريخ معين و مقدم بر تاريخ انتقال باشد، منتقل اليه قائم مقام موجر خواهد بود. در اين مقاله نويسنده با توجه به قوانين جديد ۱۳۶۸ و ۱۳۸۵، به مطالعه تطبيقي موضوع در حقوق ايران و فرانسه پرداخته و در پايان نتيجه اين مقايسه بيان شده است.