مقاله انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک هاي علم و فناوري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در رشد فناوري از صفحه ۴۷ تا ۵۴ منتشر شده است.
نام: انتقال فناوري از طريق مدل چرخش مغزها در پارک هاي علم و فناوري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله چرخش مغزها
مقاله جذب مغزها
مقاله پارک هاي علم و فناوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: راستي برزكي مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در فرايند جهاني شدن و ظهور جامعه شبكه اي، موضوع فرارمغز ها، جاي خود را به بحث چرخش مغزها داده است. فرار مغزها لزوما يك تهديد براي جوامع درحال توسعه  نيست بلكه اتفاقا مي تواند فرصتي نيز باشد تا آن ها با درك مفهوم شبكه و شراكتي شدن جريان دانش، با بهره وري از سرمايه انساني نخبگان خود در اين جريان سهمي داشته باشند. بنابراين با به کارگيري مدل چرخش مغزها هيچ نيازي به مقيم شدن نخبگان در مرز هاي ملي نيست بلكه مي توان زمينه هاي نهاديني را فراهم آورد كه دانش  ها از طريق نخبگان به سهولت در ميان مرز ها در تحرك باشند و از افزايش بهره وري آن ها در شبكه جهاني دانش، جامعه ملي نيز نصيب خود را ببرد. پارک علم و فناوري شيخ بهايي شهرک علمي و تحقيقاتي اصفهان توانسته ارتباطات مقدماتي مناسبي با ايرانيان فعال کشورهاي خارج برقرار نمايد. استقرار چند شرکت با فناوري سطح بالا از جمله اين دستاوردها مي باشد. در اين مقاله پس از بيان مقدماتي در خصوص مدل چرخش مغزها و ارايه برنامه شهرک در اين مورد، به تشريح اقدامات اجرايي انجام شده در اين خصوص به همراه بيان موردهاي خاص پرداخته شده است.