مقاله انتقال قيمت در بازار قزل آلاي پرورشي در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در تحقيقات اقتصاد كشاورزي از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: انتقال قيمت در بازار قزل آلاي پرورشي در استان فارس
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال نامتقارن قيمت
مقاله الگوي تصحيح خطا
مقاله آبزي پروري
مقاله فارس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدصفدر
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي شاد زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آبزيان به عنوان يک منبع مفيد غذايي تامين کننده پروتئين مصرفي مردم بوده و استان فارس از نظر توسعه آبزي پروري داراي اهميت است. با توجه به اهميت انتقال قيمت در سطوح گوناگون بازار و ارتباط ميان انتقال قيمت از سطح مزرعه به خرده فروش با کارايي نظام بازاريابي، همگرايي قيمت ها با روش دو مرحله اي انگل – گرنجر در اين مطالعه بررسي شده است. نتايج نشان داد که قيمت ها در طول زمان با هم ارتباط داشته و به سمت تعادل بلندمدت مي روند در اين مطالعه با استفاده از داده هاي هفتگي سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ آزمون انتقال قيمت از سطح مزرعه به سطح خرده فروش با استفاده از مدل تصحيح خطاي نامتقارن وان- کرامون انجام شد. آزمون عليت گرنجري هسيائو، رابطه يک سويه اي از قيمت هاي سر مزرعه به سمت قيمت هاي خرده فروشي را نشان داد. نتايج بدست آمده از برآورد الگوي انتقال قيمت، انتقال نامتقارن قيمت را در کوتاه مدت نشان مي دهد که با محاسبه کشش هاي انتقال قيمت، افزايش در قيمت سر مزرعه تاثيري بزرگتر بر تغيير قيمت خرده فروشي دارد.