سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید صابری – شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
کاوه علی نژاد –

چکیده:

رشد و توسعه پایدار تنها با حفظ محیط زیست همراه می باشد به همین دلیل در سالهای اخیر به منظور حذف آلاینده ها از منابع آب، استفاده از روشهای طبیعی و کم مصرف انرژی جهت تصفیه فاضلاب شهری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. از مشکلات این روشها نیاز به زمین و باد در اطراف شهرها می باشد که تامین آن در اطراف شهرهای بزرگ در بسیاری از موارد غیر ممکن یا غیر اقتصادی بوده و استفاده از سیستم های مکانیکال از جمله فرایند لجن فعال را اجتناب ناپذیر می سازد. در فرآیند لجن فعال حدود ۵۰ درصد هزینه ساخت و هزینه راهبری تصفیه خانه مربوط به بخش تصفیه لجن آن است. در این مطالعه سه روش مختلف و تثبیت لجن به شرح ذیل مورد بررسی فنی و اقتصادی قرار گرفت.۱) روش متداول تصفیه لجن در محل تصفیه خانه(بدون انتقال). ۲) انتقال لجن به فاصله مناسب و تصفیه بوسیله لاگونهای اختیاری(FSLs). 3) انتقال لجن به فاصله مناسب و تصفیه بوسیله لاگونهای بیهوازی(ASLs) . لازم به ذکر می باشد که در این تحقیق، از مطالعات طرح فاضلاب شهر قزوین استفاده شده است که سیستم پیشنهادی جهت تصفیه فاضلاب آن فرآیند لجن فعال از نوع متعارف (Conventional) بوده است. براساس نتایج بدست آمده، هزینه های سرمایه گذاری تصفیه خانه در صورتیکه از لاگونهای بیهوازی و اختیاری استفاده گردد به ترتیب ۳۰ و ۱۵ درصد و هزینه های راهبری نیز به ترتیب ۲۳ و ۱۸ درصد نسبت به روش اول کاهش پیدا می نماید.