سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا جمیل نیا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی هوافضا، دانشجوی دکتری هوافضا (
ابوالقاسم نقاش – استادیار

چکیده:

در مقاله حاضر، انتقال مداری بهینه با تراست کم مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، با استفاده از معادلات حرکت بیان شده با المانهای مداری اعتدالی اصلاح شده، مسئله بهینه سازی مسیر انتقال مداری تعریف گردیده است. برای حل این مسئله، از روش هم نشانی مستقیم که یکی از کاراترین روش های حل عددی مسائل کنترل بهینه می باشد، استفاده شده است. با استفاده از این روش، مسئله بهینه سازی مسیر بطور کامل گسسته شده و تبدیل به یک مسئله برنامه ریزی غیرخطی می گردد. این مسئله گسسته که دارای تعداد بسیار زیادی متغیر و قید می باشد، با یک حل کننده برنامه ریزی غیرخطی قدرتمند به نام IPOPT حل می شود. درنهایت، مقادیر بهینه حالت و کنترل در طول بازه زمانی بگونه ای بدست می آیند که وزن نهایی وسیله فضایی هنگام رسیدن به مدار مقصد بیشینه باشد.