سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: دهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

کریم شیعتی – عضو گروه کار کمیسیون بین المللی آبیاری و زهکشی-کارشناس ارشد مهندسین م
کیخسرو فرجودی – کارشناس ارشد مهندسین مشاور یکم

چکیده: