سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کارگاه فنی مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی (اصول و روشهای کاربردی)

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیداحمد حیدریان – مسئول گروه ک

چکیده:

برنامه ریزی متمرکز برای توسعه شبکه های آبیاری تا قبل از دهه ۱۹۶۰ ، مسایل و مشکلات اجتماعی بسیاری را به جامعه روستایی تحمیل نمود . همین امر باعث گردید که روش شناسی حضور جامعه محلی در برنامه های توسعه در دستور کار سازمان های بین المللی قرار گرف ته و روش های پیشنهادی مانند PRA و PME در معرض آزمون، مشاهده، پایش و ارزشیابی قرار گیرد. انتقال مدیریت آبیاری به کشاورزان، در واقع واگذاری حقوق و امتیازات اجتماعی به تشکل های رسمی و غیر رسمی کشاورزان، به عنوان سرمایه های اجتماعی، در جهت انجام امور مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی تلقی می شود. اطلاعات به دست آمده از بررسی های میدانی در شبکه های آبیاری و زهکشی کشور نشان می دهد که آشنایی صرف به روش ها و فنون به ظاهر سادۀ توسعه مدیریت مشارکت مدار، زمینه ای انحرافی برای افراد نا آشنا به موضوع روانشناختی و مسایل توسعه و پیشینه نظام های تولید کشاورزی، و از همه مهمتر بیگانگی نسبت به رهیافت مدیریت مشارکت مدار را فراهم کرده است . بنابراین لازم است که مجریان رهیافت مدیریت مشارکت مدار را بدقت مورد توجه قرار داده و روش ها را بدرستی فرا گیرند. در این حالت موفقیت برنامه های اصلاحات مدیریتی در شبکه های آبیاری و زهکشی، با تضمین بیشتری همراه خواهد بود.