سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش ملی توسعه فناوری در صنعت نفت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

غلامرضا اصیلی – پژوهشگاه صنعت نفت – ایران
عباسعلی قدیریان – پژوهشگاه صنعت نفت – ایران
سیدمحمد فرهادی – پژوهشگاه صنعت نفت – ایران

چکیده:

هرچند دانش و یادگیری فردی اساس انتقال دانش و تکنولوژی و نتیجتا توسعه سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی در سازمان است، و لیکن یادگیری وقتی می تواند مزیت رقابتی را پایدار نماید که بتواند در نتیجه تعامل افراد در گروه های مختلف ایجاد گردد. در سازمانهای یاد گیرنده که لازمه آن یادگیری مداوم و همیشگی و دائمی کلیه کارکنان است، تقریبا تمامی تصمیمهای مهم درگروه ها اتخاذ می شود و گروه های خود به صورت واحدهای یادگیرنده عملمینماید. لازمه توسعه یادگیری گروهی در سازمان ، شناخت اساسی از روانشناسی یادگیری، روشهای انتقالو شیوه های متناسب با اهداف یادگیری گروهی و نیز ویژگیها و موانع یادگیری گروهی است که دراین مقاله به آن پرداخته می شود. همچنین تجربه یادگیری گروهی پژوهشگاه صنعت نفت در زمینه برنامه ریزی و بکارگیری مکانیزم های جدید یادگیری (گروهی) با هدف انتقال دانش و تکنولوژی ارائه می گردد.