سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی آقاتی سریرزه – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم، کرمانشاه

چکیده:

در چند دهه اخیر گسترش سیستم های پیشرفته زراعی سبب افزایش قابل ملاحظه ای در تولید محصولات مختلف شده است ارقام اصلاح شده بر محصول که غالبا دارای ساختار ژنتیکی مشابهی هستند در بسیاری از مناطق کشاورزیز جایگزین ارقام متنوع بومی شده اند در گیاهان زراعی یکنواختی جمعی تگیاهی و کاهش قابل ملاحظه تنوع ژنتیکی در بسیاری از صفات مهم اعم از کمی و کیفی، فرسایش ژنتیکی را سبب شده که خود نه تنها افزایش بیشتر عملکرد و کیفیت محصول از طریق اصلاح نباتات را محدود ساخته بلکه آسیب پذیری آنها را نیز به تنش های محیطی و زیستی فزایش داده است.