سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سهیلا تکاور – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران،
حسن رهنما – پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، کرج، ایران
حشمت اله رحیمیان – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران،
سیدکمال کاظمی تبار – دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی کشاورزی، دانشکده علوم زراعی، ساری، ایران،

چکیده:

به منظور بهینه سازی انتقال ژن از طریق اگروباکتریوم ٦ لاین ذرت( HillB ،S61 ،B73 ،MO17 ،A188 و HiIIC) در تراریزش مورد استفاده قرار گرفت . جنین نارس پس از ضد عفونی در شرا یط استریل از بذرها استخراج شد . از سویه های EHA101 ،LBA4404 و EHA105 حاوی پلاسمید pCAMBIA 3301 حامل ژن گزارشگر gus و ژن bar که علاوه بر اینکه یک ژن اصلی است وموجب مقاومت به علف کش های گروه گلیفوزینت می شود به عنوان ژن انتخابگر استفاده شد. جهت بهینه سازی ترار یزش ذرت عوامل موثر از قبیل سویه باکتری،نوع جداکشت، مرحله تکاملی جنین نارس (اندازه جنین نارس ۵-۰/۵ میلی متر )، بکارگیری محیط پیش تیمارقبل از آلوده سازی ریزنمونه ها ، نحوه کنترل سویه های اگروباکتریوم و انواع آنتی بیوتیکها مورد بررسی قرار گرفت . در بررسی بیان ژن gus از طریق رنگ آمیزی X-Gluc تظاهر موقت ژن gus تایید شد . ارزیابی گیاهان تراریخته احتمالی با آغازگرهای اختصاصی ژن gus و bar در آزمون PCR نشان داد که حداقل یک نسخه از این ژنها به ژنوم گیاهان وارد شده است . در تیمار جنین کامل نارس در اندازه ۳-۲ میلی متر لاین اینبرد S61 با محیط پیش تیمار وآلوده سازی با سویه LBA4404 اگروباکتریوم و کنترل آن با آنتی بیوتیک تایمنتین فراوانی تراریزش ۶/۴۵% به دست آمد . این اولین گزارش از انتقال ژن به ذرت از طریق اگروباکتریوم در ایران است.