سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مصطفی آقایی سربرزه – موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه
Harjit singh – دانشکده کشاورزی پنچاب هندوستان
B friebe – دانشگاه کالزاس آمریکا
B.S GILL – دانشگاه کاتزاس آمریکا

چکیده:

زنگ قهوه ای و زنگ زرد از بیماری های مهم گندم می باشند در برنامه های انتقال ژن از گونه های خویشاوند به گندم در دانشگاه کشاورزی پنچاب هندوستان کروموزوم ۵M گونه Aegilops gemiculata و کروموزوم ۵U گونه ae triumeialis که حامل ژن های مقاومت به زنگ قهوه ای و زنگ زرد می باشند بصورت لاین جایگزین دیزومیک DS5M و DS5U به گندم رقم WL711 حساس به هر دو زنگ منتقل شده اند.