سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد علی جعفری زاده – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز، قطب فوتونی
رحیمه صوفیانی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،
سیدفرید تقوی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،
احسان براتی – گروه فیزیک نظری و اختر فیزیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز،

چکیده:

در این مقاله، با بهره گیری از روش توزیع طیفی و همچنین لایه بندی مربوط به گراف ها، انتقال کامل حالتهای کوانتومی ام-کیوبیتی GHZ مورد مطالعه قرار گرفته است. به این منظور از گراف منظم-فاصله جانسون J (2m,m) استفاده شده است و حالت ام-کیوبیتی GHZ که در ابتدا در یک رأس آماده شده بود به طور کامل به رأس مقابل (آنتی پود) منتقل گشته است.