مقاله انتقال cDNA گيرنده فعال كننده پراكسيزومي نوع گاما ۱ موشي به داخل سلولهاي فيبروبلاست گاوي و بررسي بيان درون سلولي آن به كمك پروتئين گزارشگر فلورسنت سبز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: انتقال cDNA گيرنده فعال كننده پراكسيزومي نوع گاما ۱ موشي به داخل سلولهاي فيبروبلاست گاوي و بررسي بيان درون سلولي آن به كمك پروتئين گزارشگر فلورسنت سبز
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله PPAR&#947 1
مقاله فيبروبلاست
مقاله کلونينگ
مقاله ترانسفکشن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي ثريا
جناب آقای / سرکار خانم: قائدي كامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: تنهايي سميه
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: كربلايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: بهاروند حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از اين پژوهش، بررسي جايگيري PPARg1 cDNA موش در پلاسميد بياني pEGFP-C1 در هسته سلول مورد مطالعه (فيبروبلاست گاوي) با استفاده از رديابي مارکر فلورسنتي سبز EGFP مي باشد. براي بررسي الگوي بيان و جهت گيري PPARg1 cDNA درون هسته سلول هاي فيبروبلاست گاوي، پس از تکثير و کلون نمودن آن در پلاسميد بياني مناسب pEGFP-C1 سلول ها با ۲,۴mg پلاسميد و ۶ml Lipofectamine 2000 ترانسفكت شدند. مارکر EGFP که به صورت فيوز شده با PPARg1 cDNA بيان مي شود، براي رديابي استفاده شد. با ترانسفکت نمودن سلول هاي فيبروبلاست گاوي، پروتئين حاصله عمدتا وارد هسته ها گرديد. همان طور که انتظار مي رفت، cDNA ژن PPARg1 موشي کلون گرديده متصل به ژن گزارشگر فلورسنت سبز با موفقيت بيان شده و پروتئين حاصله عمدتا به داخل هسته سلول هاي مورد مطالعه، وارد شده است. بنابراين مي توان از پلاسميد نوتركيب حاصله براي مطالعات بيشتر جهت بررسي وظيفه ژن PPARg1 بهره برد و اتصال EGFP به PPARg1 مانع از جهت يابي داخل سلولي PPARg1 نمي شود.