سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

اشکان غفوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی( واحد دزفول ) – گرایش تبدیل ا
شهرام هاشمی مرغزاری – استادیار دانشگاه شاهرود – گرایش تبدیل انرژی
محسن زایرنوری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران) – گرای

چکیده:

در این مقاله با توجه به اهمیت صرفه جویی و افزایش بهره وری از منابع به کاربرد انتگراسیون انرژی در شبکه مبدلهای حرارتی ، با بهره جویی از رهیافت پینچ و با دیدگاه بازبینی اصلاحی پرداخته شده است و در این راستا وا حد تقطیر پالایشگاه نفت تهران با دیدگاه تکامل یافته ای مورد مطا لعه قرار گرفته است . اساس کار ، شناسایی جریانهای سرد و گرم و رسم منحنی ترکیبی و تحلیل و اعمال تغیرات جزئی بر اساس نقطه پینچ است . نتایج مهم این بررسی شامل ۳۸ درصد صرفه جویی در یوتیلیتی گرم و ۴۵ درصد در یوتیلیتی سرد است که در مجموع ۵۳ مگاوات از مصرف سالیا نه انرژی در واحد مذکور می کاهد . همچنین انجام این طرح سالانه مبلغ ۱۷,۶ میلیون دلار صرفه جویی در مصرف انرژی را در بردارد .