سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حامد مظاهر آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
فرهاد شهرکی – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
داود رشتچیان – عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت ، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

انتگراسیون یک شبکه آبی مشتمل بر تکنیک‌هایی است که هدف از آنها کاهش مصرف آب و در نتیجه آن کاهش تولید پساب در مجموعه‌ای از عملیاتهای شیمیایی در یک سیستم می‌باشد. قابل توجه می‌باشد که انتگراسیون شامل ایجاد تغییرات در فرآیندهای سیستم نیست. در واقع به طور کلی، در این روش سعی در ساخت تجهیزات و یا دستگاه‌های عملیات واحد وجود ندارد. بلکه با این فرض که تکنولوژی فرآیند وجود دارد بر روی روابط بین واحدها و تأثیر این روابط بر کل فرآیند بحث می‌شود.
انتگراسیون شبکه آبی می‌تواند هر دو مورد مصرف آب و تولید و تخلیه پساب یک تأسیسات را کاهش دهد. در صنایع کاربردی، این روش، کلیدی برای تعیین قابل توجیه آلاینده‌ها و غلظت‌های حدی است، که تکلیف مصرف آب تازه و تخلیه پساب سیستم را مشخص می‌نماید.