سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس بین المللی استراتژیها و تکنیکهای حل مسئله

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی مدقالچی – کارشناس ارشد مدیریت پروژه و ساخت- دانشگاه تربیت مدرس
محمود کریمی – کارشناس ارشد مهندسی صنایع
حسن ریحانی همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت-دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

امروزه مجریان و طراحان پروژه های عمرانی به دل ی ل طراحی نامناسب ، پیچیدگی های فن آوری ، تنوع تخصصهای مورد نیاز ،حجم عظیم فعالیتها و نیز تعداد زیاد سازمانها و افراد درگیر ، با مشکلات زیادی در مسیر دستیابی به اهداف خود روبرو هستند. از این رو این پروژه ها در چهارچوب زمان و هزینه تعیین شده به انجام نمی رس ن د. مهندسی ارزش یکی از راهکارهایی است که با استفاده از یک برنامه سیستماتیک و بر پایه تکیه بر خلاقیت گروهی ، ضمن بازنگری پروژه ، فرصتهای صرفه جویی را شناسایی و در اختیار کارفرما قرار می ده د . متاسفانه در بعضی از موارد این تکنیک با نیازها ، خصوصیات و محدودیتهای پروژه های عمرانی هماهنگ نبوده و قادر به برطرف نمودن مشکلات آنها نمی باش د . در این مقاله قصد داریم با تکیه بر مطالعات میدانی و کتابخانه ای نقاط ضعف و قوت ، فرصتها و چالشهای پیش روی مهندسی ارزش را در پروژه های عمرانی کشور شناسایی نماییم. در انتها پیشنهادات مولفان برای بهینه سازی مهندسی ارزش آورده شده است.