سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فروغ معین مقدس – دانشجوی دکترای ریاضی کاربردی دانشگاه فردوسی
محمدباقر رستمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تربیت مدرس
علی وحیدیان کامیاد – استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بسیاری از مسائل که امروزه مدیران با آن مواجه هستند مسائل تصمیم گیری چند معیاره با معیارهای کمی و کیفی است . مسائلی که لازم است با توجه به هدف مساله و معیارهای موثر در آن ترتیب اولویت گزینه ها را تعیین و آنها را رتبه بندی کنند . یکی از مناسب ترین روش های حل چنین مسائلی استفاده از شیوه ارزشیابی سلسله مراتبی AHP می باشد . مهمترین گام در این شیوه ارزشیابی انجام مقایسات زوجی و تعیین میزان ارجحیت عناصر هم سطح نسبت به معیارهای سطح بالاتر است . اما تعیین این ارجحیت ها با استفاده از اعداد دقیق اغلب کاری دشوار و همراه با اشتباه و خطا خواهد بود . به کارگیری تئوری فازی در این زمینه می تواند به ما کمک بسیاری کند . در این مقاله ما رهیافتی جدید برای حل مسائل ارزشیابی AHP فازی ارائه می دهیم، که آن استفاده از سیستم کنترل کننده فازی برای حل مسائل ارزشیابی AHP می باشد . ما برای نشان دادن چگونگی روند کار، روش را برای حل مساله رتبه بندی خودروها با توجه به هدف و معیارهای مورد نظر به کار خواهیم برد .