سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

وحید ماجدی اصل – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
هوشنگ قلیزاد – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق
علی اصغر امجدی – برق منطقه ای زنجان

چکیده:

برآورد بار در شبکه های توزیع یکی از مباحث مهم و اساسی در طراحی شبکه می باشد. با انجام این مطالعات می توان بار آینده منطقه مورد مطالعه را پیش بینی کرده و بر اساس آن به طراحی شبکه با توجه به بار برآورد شده پرداخت. در اینمقاله از ترکیب روش های کاربری ارضی و روش های زمانی برای برآورد بار شهرهای زنجان و قزوین استفاده شده است. با توجه به اینکه نتایج این مطالعات برای طراحی شبکه آینده (جایابی پست و تعیین مسیر فیدرهای فشار متوسط) مورد استفاده قرار می گیرد، لذا در روش پیشنهادی توزیع جغرافیایی بار سالهای هدف با دقت مناسبی پیش بینی شده است.