سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی سخاوتی –
جواد علی محمدی –
محمد آرمان فرد –
مجید پیله وری –

چکیده:

در این مقاله سعی شده است ضمن توضیح درباره اکسید اتیلن و مخاطرات کار با آن در واحد اکسید اتیلن پتروشیمی اراک، به چگونگی و نحوه انجام پروژه تحقیقاتی HAZOP اشاره شود و ضمن ارائه نمونه هایی از نتایج ارزشمند آن به تشویق و ترویج این گونه مطالعاتپرداخته و در نهایت امیدواریم نتایج اینگونه همایشها به تشکیل تشکلهای قوی و منسجم در زمینه ایمنی (NGO) شده و بتوانند این گونه مطاعات را نظارت و در تدوین آنچه مورد نیاز رشد و بالندگی ایمنی در صنایع پیشرفته امروزی است را راهبری نمایند.